ZFŚS

ZFŚS - wzory druków i dokumentów

Wzory regulaminów

Regulamin Komisji Socjalnej

Wzory wniosków

Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka
Wniosek o zapomogę

Oświadczenia

Oświadczenie członka Komisji Socjalnej

Odpowiedzi na pisma

Zgodna na umorzenie pożyczki mieszkaniowej
Odmowa umorzenia pożyczki mieszkaniowej
Zgoda na zawieszenie okresu spłaty pożyczki mieszkaniowej
Potwierdzenie spłaty pożyczki mieszkaniowej<

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Prawo pracy - wzory dokumentów

Umowa o pracę

Umowa na okres próbny
Umowa o prace na czas określony
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na zastępstwo
Przedłużenie umowy do dnia porodu
Zmiana umowy z czasu określonego na czas nieokreślony

Zmiana warunków umowy

Czasowe powierzenie innej pracy

Rozwiązanie umowy

Porozumienie stron

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Rodzicielstwo

Podanie o urlop macierzyński
Wniosek o wcześniejszy urlop macierzyński
Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński
Odpowiedź pracodawcy na wniosek o urlop macierzyński
Wniosek o urlop wychowawczy i oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna do urlopu wychowawczego
Odpowiedź pracodawcy na podanie o urlop wychowawczy
Wniosek o urlop ojcowski
Odpowiedź pracodawcy na wniosek o urlop ojcowski
Oświadczenie rodzica do lat 14. Wniosek o 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem

Urlop pracowniczy

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Kary porządkowe

Kara upomnienia
Kara nagany

Umowy cywilno-prawne

Oświadczenie studenta do umowy zlecenia
Umowa o praktykę studencką